Liefdevolle Wereld

Bouwen aan een

 

Gezondheid

Gezondheid is een belangrijke schakel voor geluk. Ziekte en lijden horen niet bij ons. We zijn geschapen om gelukkig te zijn, liefdevolle relaties te ontwikkelen en plezier te beleven.
Ziekte belemmert ons om te leven zoals dat is bedoelt.

Ziekte ontstaat door onbalans in ontvangen en geven. Een mens is geen machine maar een levend organisme met een behoefte aan liefde. Als geven en ontvangen uit balans raken komt er een vorm van lijden.
Liefde is de levensbehoefte van ieder mens. Zonder liefde gaan we dood.

Ons lichaam heeft een enorm regeneratie/herstellend vermogen maar er zijn grenzen.
 

Om ziekte in de wereld te overwinnen moeten we niet steeds betere medicijnen en therapieen ontwikkelen maar moeten we zoeken naar een nieuw balans in geven en ontvangen op globaal niveau.
De wereld is ziek. De maatschappij is ziek. We zijn ziek in ons denken.
 

Mensen die in balans leven vanuit liefde zijn veel minder vaak ziek en hebben een grotere weerstand.
Stress, angst, bezorgheid, boosheid en negatief denken maken ons vatbaarder voor ziektes en liggen zelfs ten grondslag aan een aantal ziektes.
Naast een gezonde geest is gezond eten, voldoende bewegen natuurlijk ook van groot belang maar ook verstandig omgaan met ons lichaam en eten vloeit voort uit liefde voor onszelf.
 

Gezond leven begin als een bewustwordingsproces in onze geest. Als we Liefde toelaten in ons leven hoeven we niet zonodig meer te presteren om geliefd te worden en kunnen we gaan leven zoals het bedoeld is vanuit liefde gedreven.
In Liefde is alles aanwezig wat we nodig hebben. Als we vanuit Liefde leven komt alles in balans. Liefde is de grote kracht achter de schepping. Alles is ontstaan vanuit Liefde en komt tot herstel in Liefde.

Het mooie van Liefde is dat we deze gratis en voor niks mogen ontvangen. Het vereisst alleen een keuze van ons hart om ons lage ego los te laten en Liefde toe te laten ons leven te veranderen.

 
Een gezonde wereld ontstaat niet door de zich steeds verder ontwikkelene gezondheidszorg maar door het weer in balans komen van de aarde en het leven daarop vanuit Liefde. Als we in balans zijn hebben we geen medicijnen of therapieen meer nodig omdat ziekte zich niet meer kan manifesteren of als deze zich al aandient er spoedige genezening is vanuit Liefde alleen.
 

Dit verandereingsproces tot heling begint in ons eigen hart. Maak een keus en laat Liefde toe veranderingen aan te brengen in je leven in kleine en grotere keuzes en je zult ervaren dat geluk en voldoening je leven gaat binnenstromen en dat Liefde wonderen kan verrichten.
 

Gezondheid heeft dan ook alles te maken naar het leren luisteren naar de stem van Liefde. Goede keuzes maken voor jezelf en voor je gezin.